Dostęp testowy do baz SAGE

Zapraszamy do korzystania z dostępów testowych do baz wydawnictwa SAGE: SAGE Business Cases oraz Data Planet. Dostęp trwa od 01.04 do 03.05 i możliwy jest zarówno w sieci PG jak i zdalnie poprzez system HAN.

Baza SAGE Business Cases to pierwszy elektroniczny zbiór analiz przypadków biznesowych dostosowany do potrzeb bibliotek – zapewnia wykładowcom, studentom i naukowcom nieograniczony dostęp do 2 500 globalnych i wiarygodnych przykładów ze świata biznesu. Platforma Sage Knowledge pozwala na łatwe przeglądanie, pobieranie i udostępnianie zasobów, a także ich integrację z materiałami referencyjnymi, książkowymi i wideo wydawnictwa SAGE, tworząc bogate środowisko akademickie i dając ulepszone możliwości wyszukiwania.

Wejście

Więcej informacji

 

Data Planet jest największą bazą statystyczną na świecie. Zawiera ok 6.2 mld zbiorów danych z ponad 70 różnych źródeł,  takich jak: IMF, European commission Digital Agenda for Europe, OECD, World Stock Market Prices, United Nations High Commissioner for Refugees Population Statistics oraz wielu innych.

Dane przedstawione są w postaci rozmaitych tabel, grafik, rankingów oraz map, a baza umożliwia ich porównywanie ze sobą.  Wszystkie dane mogą być wyeksportowane w różnych formatach w zależności od potrzeby użytkownika.

Baza pokrywa szeroki zakres tematyczny: finanse, rachunkowość, bankowość, nauki polityczne oraz socjologiczne,  zatrudnienie, przemysł, etc.

Wejście

Więcej informacji

 

Kolekcja IMechE Journal Collection zawierająca 18 tytułów z zakresu inżynierii mechanicznej wydawanych przez Institution of Mechanical Engineers (IMechE), np. International Journal of Engine Research czy też Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment.

Wejście

Więcej informacji