Dostęp testowy do bazy Embase

Embase to wszechstronna i wielozadaniowa aktualna baza danych biomedycznych, skupiającej się na farmakologii, toksykologii, kardiologii, onkologii oraz pozostałych naukach farmaceutycznych i badaniach klinicznych. Baza Embase indeksuje międzynarodową literaturę biomedyczną od 1947 r. do dnia dzisiejszego.

DOSTĘP TESTOWY | do 13 grudnia

WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN

wejści    e | http://han.bg.pg.edu.pl/han/embase/

Wszystkie artykuły są szczegółowo indeksowane za pomocą Emtree® - narzędzia do indeksacji Embase bazującego na tezaurusie nauk biomedycznych. Emtree obejmuje nazwy chemiczne, nazwy handlowe, nazwy ogólne oraz kody laboratoryjne dla ponad 32 000 leków i chemikaliów.

Embase umożliwia dostęp i przeszukiwanie:
  • czasopisma od 1947 r. do dziś
  • ponad 32 miliony rekordów, w tym tytuły MEDLINE
  • ponad 8500 czasopism z ponad 95 krajów, w tym tytuły MEDLINE
  • ponad 2900 indeksowanych czasopism dostępnych tylko w Embase
  • ponad 1,5 miliona rekordów dodawanych rocznie, średnio ponad 6000 dziennie
  • ponad 2,3 miliona indeksowanych abstraktów z ponad 7000 konferencji od 2009 r.
  • indeksowanie pełnotekstowe leków, chorób i danych urządzeń medycznych
  • baza zawiera również rekordy właściwe dla nauk weterynaryjnych