Dostęp testowy do ProQuest i Ebook Central

Zapraszamy do korzystania w ramach dostępu testowego z zasobów platformy ProQuest Central oraz Ebook Central.

DOSTĘP TESTOWY | do 30 czerwca
 

ProQuest Central to multidyscyplinarna platforma skupiająca zasoby 47 baz pełnotekstowych tworzonych przez firmę ProQuest i obejmująca swoim zakresem takie dziedziny i obszary badań, jak sztuka, biznes, zdrowie i medycyna, historia, literatura i język, nauka i technologia czy nauki społeczne. ProQuest Central to nie tylko czasopisma naukowe, ale również szereg aktualnych i historycznych dokumentów z takich źródeł, jak gazety, dysertacje i prace dyplomowe (ProQuest jest oficjalnym cyfrowym archiwum dysertacji Biblioteki Kongresu), programy radiowe i telewizyjne, depesze i informacje prasowe oraz wiele innych.

WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN                   
LISTA TYTUŁÓW | plik

 

 

 

W ramach dostępu testowego działa również serwis ProQuest Ebook Central. Serwis pozwala na przeszukiwanie książek elektronicznych, do których Biblioteka PG posiada pełny i autoryzowany dostęp. Polecamy założenie indywidualnego konta użytkownika, które pozwoli na tworzenie i przechowywanie własnych notatek, zakładek, zachowanie historii wyszukiwania oraz na "wypożyczenie" książki - zyskujemy wtedy możliwość korzystania z książki bez Internetu (pobrana książka działa tylko na tym komputerze, na którym została "wypożyczona").

WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN