Dostęp testowy do SPIE i University of Chicago Press

Zapraszamy do korzystania z dostępu testowego do dwóch baz danych – SPIE oraz University of Chicago Press.

DOSTĘP TESTOWY | do 20 czerwca


SPIE
Międzynarodowa organizacja The International Society of Optics and Photonics, której przedmiotem działania są optyka, optoelektronika, fotonika, udostępnia na platformie SPIE Digital Library największy na świecie zbiór badań z tych dziedzin. Wśród dostępnych materiałów znajdują się czasopisma, materiały konferencyjne, prezentacje multimedialne oraz książki. Zbiór ponad 500 000 źródeł naukowych obejmuje zagadnienia: inżynierii kosmicznej, obrony i bezpieczeństwa, astronomii, biologii, optyki biomedycznej, biomedycyny, chemii, informatyki, elektrotechniki, energii, materiałoznawstwa, inżynierii mechanicznej i nanofotoniki, optyki, fizyki.

WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN


University of Chicago Press
Największe amerykańskie wydawnictwo akademickie, należące do Uniwersytetu Chicagowskiego. Wydaje 175 czasopism naukowych w szerokim zakresie dyscyplin: sztuka i historia sztuki, ekonomia, edukacja, historia, nauki humanistyczne, prawo i polityka, studia średniowieczne i renesansowe, nauki społeczne.

WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN