Kompetencje informacyjne I-go stopnia

Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia realizowane są w formie kursu elektronicznego. Celem zajęć jest zapoznanie z funkcjonowaniem Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz z zasadami korzystania z zasobów i usług, jakie oferuje.

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. Przysposobienie biblioteczne
  2. Podstawy normalizacji

Warunkiem zaliczenia szkolenia i uzyskania wpisu do indeksu jest:

  • zapoznanie się z informacjami zawartymi w kursie elektronicznym
  • prawidłowe rozwiązanie dwóch testów online

Testy są dostępne na platformie eNauczanie i należy je zaliczyć do końca semestru zimowego. Zaliczenie uzyskuje się po udzieleniu minimum 75% poprawnych odpowiedzi na pytania zamieszczone w testach. Student ma 3 podejścia do testu z Przysposobienia bibliotecznego oraz 10 podejść do testu z Podstaw normalizacji.