Komunikat z 16 stycznia o programie OA Elsevier

Na stronie ICM pojawiła się informacja na temat problemów w programie publikowania otwartego Elsevier - w formularzu wypełnianym przez autora przy opcji Gold Open Access pojawia się jedynie możliwość publikacji na koszt autora zamiast informacji o zakwalifikowaniu do programu A. W przypadku, gdyby nie pojawiła się informacja:
 
“As a corresponding author affiliated with a Polish institution I have opportunity to publish open access. I do not have to pay an Article Publishing Charge (APC). Upon validation, the agreement between Elsevier and the Polish national consortium will cover the APC according to the rules of the Open Access pilot program in Poland.”
 
należy wstrzymać się z finalizacją publikacji artykułu i nie wybierać opcji publikacji na koszt autora.
 
AKTUALIZACJA: Problem został usunięty 24 stycznia. Autorów prosimy o zwrócenie uwagi przy wypełnianiu formularza tak, aby omyłkowo nie wybrać opcji publikowania na koszt autora. Prawidłowa opcja powinna zawierać informację o zakwalifikowaniu do programu A.