Kurs FAIRsFAIR-CODATA-RDA Data Steward Training Series

Zapraszamy do uczestnictwa w dniach 6-10 września 2021 r. w kursie online będącym częścią cyklu szkoleń FAIRsFAIR-CODATA-RDA Data Steward Training Series, który stanowi element działań podejmowanych w ramach inicjatywy FAIRsFAIR i został zorganizowany we współpracy z EOSC Synergy - organem koordynującym związane z programem European Open Science Cloud działania poszczególnych krajów. Od strony polskiej w jego organizację włączyła się Biblioteka Politechniki Gdańskiej w ramach działalności Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG i realizowanego projektu MOST DANYCH, dzięki czemu program oraz treść szkolenia mogły zostać dostosowane do potrzeb polskich uczestników.

 

Wraz z rozwojem nowych technologii oraz metod komunikacji naukowej kształtują się całkiem nowe zawody. Jednym z nich jest profesja data stewarda, czyli specjalisty w zarządzaniu danymi badawczymi, który odpowiada za ich jakość oraz zgodność ze standardami i dobrymi praktykami przyjętymi w poszczególnych dyscyplinach nauki. Ze względu na zasady udzielania grantów badawczych czy też wymogi wydawnictw naukowych, na większości polskich uczelni wyższych oraz innych instytucji prowadzących badania naukowe znajdują się osoby odpowiedzialne za wsparcie naukowców w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych badawczych, czyli pełnią w istocie obowiązki data stewardów. Nasz kurs przeznaczony jest właśnie dla takich osób, które pracując w bibliotekach akademickich, na wydziałach, w zespołach badawczych lub w różnych jednostkach administracyjnych, mają na co dzień do czynienia z tą tematyką.

W trakcie trzydniowych warsztatów uczestnicy zaznajomią się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z Otwartymi Danymi Badawczymi (Open Research Data, ORD) oraz poznają wybrane techniki pedagogiczne, które pomogą im w późniejszym przekazaniu zdobytej wiedzy i umiejętności innym. Aktywny charakter szkolenia pozwoli na wymianę doświadczeń i poglądów z różnych instytucji oraz stworzy okazję do nawiązania współpracy.

Kurs został przygotowany i będzie prowadzony przez doświadczony zespół specjalistów z University of Cape Town, Digital Curation Centre (DCC), Data Archiving and Networked Services (DANS), JISC oraz Royal Holloway University of London, przy aktywnym wsparciu ze strony pracowników Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki PG. Językiem obowiązującym podczas warsztatów jest język angielski, natomiast podczas realizacji zadań w grupach będzie możliwość dyskusji w języku polskim. Udział w kursie jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, niezbędna jest wcześniejsza rejestracja pod adresem https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/fairsfair-codata-rda-data-steward-training-series-6-10.09.2021

 

Tematy, które zostaną omówione podczas kursu:

 • zarządzanie danymi badawczymi (Research Data Management, RDM), elementy Open Science, zasady FAIR;

 • zadania i obowiązki data stewarda;

 • opracowanie instytucjonalnej polityki zarządzania danymi badawczymi

 • archiwizowanie, udostępnianie i promowanie danych badawczych

 • stosowanie ontologii w zarządzaniu danymi

 • otwartość i transparentność badań naukowych

 • metody pedagogiczne w szkoleniach z zakresu RDM

 

W efekcie uczestnicy kursu nabędą kompetencje, które po jego ukończeniu umożliwią im:

 • wyjaśnienie takich zagadnień jak RDM, FAIR czy ORD i osadzenie ich w szerokim kontekście inicjatyw europejskich, polityki UE oraz międzynarodowych organizacji działających na rzecz Open Science;

 • wytłumaczenie naukowcom, na czym polega różnica pomiędzy FAIR data i ORD;

 • organizację szkoleń z zakresu RDM przy wykorzystaniu ogólnie dostępnych zasobów;

 • określenie zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych w profesji data stewarda;

 • identyfikację związanych z obszarem RDM możliwości współpracy i integracji na różnych poziomach organizacyjnych;

 • wyznaczenie celów szkoleniowych na najbliższe sześć miesięcy;

 • nawiązanie kontaktu i współpracy z osobami pełniącymi podobne obowiązki w innych instytucjach.

 

Szczegółowe informacje o kursie:

 • Data: 06-10.09.2021 r. (zajęcia odbędą się co drugi dzień – 06.09., 08.09. oraz 10.09.)

 • Koszt kursu: bezpłatny

 • Forma: online

 • Poziom kursu: średniozaawansowany/zaawansowany

 • Język: angielski

 • Łączny czas trwania kursu: Ok. 10 godzin (należy doliczyć do tego czas przeznaczony na zadania do samodzielnego wykonania w domu)

 • Certyfikat uczestnictwa: TAK

 • Limit uczestników: 30

 • Termin rejestracji: do 02.09.2021 r. do godziny 10.00

 • Formularz rejestracji: https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/fairsfair-codata-rda-data-steward-training-series-6-10.09.2021

 

Ramowy program kursu [więcej]