Medal „Bibliotheca Magna Perennisque” dla Biblioteki PG

W dniu 15.06.2019 r. w Mediatece w Straszynie miały miejsce obchody Pomorskiego Dnia Bibliotekarza. Podczas tej uroczystości Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej, dr Anna Wałek odebrała medal „Bibliotheca Magna Perennisque” („Biblioteka Wielka i Wieczna”) nadany Bibliotece PG przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Medal ten został ustanowiony w 1995 roku przez Zarząd Główny SBP. Projektował go znany medalier, Józef Misztela. Medalowi towarzyszy akt nadania.

Przyznanie medalu jest wyrazem uhonorowania tych bibliotek oraz innych instytucji, które mają na swym koncie wybitne dokonania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa polskiego i upowszechniania książki.

 

 

 

Instytucja, której przyznane zostaje to wyróżnienie powinna spełniać aż dwanaście spośród piętnastu kryteriów. Wśród nich są m.in.

  • wyróżniającą się działalność na rzecz nauki, edukacji i kultury prowadzona co najmniej od 60 lat
  • modernizacja procesów, usług i pomieszczeń bibliotecznych, wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii
  • upowszechnianie czytelnictwa poprzez różnorodne działania adresowane do wszystkich grup użytkowników biblioteki
  • organizowanie różnych form szkolenia i doskonalenia zawodowego dla bibliotekarzy (warsztaty, seminaria, konferencje)

Dotychczas medalem „Bibliotheca Magna Perennisque” odznaczono m. in. Bibliotekę Jagiellońską, Bibliotekę Narodową, Bibliotekę Uniwersytetu Warszawskiego, Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu.

Bardzo dziękujemy - to ogromne wyróżnienie!