Nowe ujęcie dyscyplinowe w InCites Citation Topics

Zapraszamy do zapoznania się z Citation Topics - nowym schematem klasyfikacji dokumentów w InCites, który obejmuje 3 poziomy: makro (10 tematów), meso (326 tematów) oraz mikro (2444 tematy). Dzięki niemu użytkownicy InCites mogą przeprowadzić bardziej szczegółowe analizy dorobku naukowego pracowników swoich uczelni niż w oparciu o dotychczasowe schematy klasyfikacji publikacji (m.in. WoS, OECD).

Więcej informacji

Zachęcamy również do wykorzystania Citation Topics w praktyce. W związku z tym już dzisiaj zaloguj się do InCites: https://incites.clarivate.com/ i wykonaj kilka analiz wykorzystując nowy schemat klasyfikacji dokumentów.

 


W styczniu odbędzie się szkolenie online
“Citation Topics” to nowy schemat klasyfikacji dziedzinowej na poziomie dokumentu dla InCites Benchmarking & Analytics™, który został opracowany przy wykorzystaniu wiedzy Center for Science and Technology Studies w Leiden oraz Institute for Scientific Information (ISI)™. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach tej nowej funkcji.
 
20 stycznia 2021, godz. 11:00