Nowy projekt Biblioteki PG

Kolejny projekt Biblioteki Politechniki Gdańskiej został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Społeczna Odpowiedzialność Nauki. Dzięki dodatkowym środkom część cennych i unikatowych zbiorów Biblioteki PG zostanie poddana pełnej konserwacji i digitalizacji oraz zostanie udostępniona w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.

Już pod koniec 2021 roku będziemy mogli zaprezentować Państwu między innymi takie dzieła jak: The elements of algebra z 1740 r. - słynnego angielskiego matematyka Nicholasa Saundersona; Jacobi Bernoulli, Basileensis, Opera z 1744 r. - zbiór ponad 100 prac naukowych Jakoba Bernoulli'ego, szwajcarskiego matematyka i fizyka, twórcy rachunku prawdopodobieństwa i prawa wielkich liczb; a także Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów z 1805 r. autorstwa Izabeli Czartoryskiej. Na szczególną uwagę zasługuje również wyjątkowo cenne i unikatowe pierwsze wydanie wszystkich dzieł Voltaire’a z 1784 r., którego prawie kompletny zbiór znajduje się w Bibliotece PG.

Tytuł projektu: „Konserwacja, digitalizacja i udostępnienie 15 wol. zbiorów historycznych z kolekcji Biblioteki PG”.

Źródło finansowania:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Program: Społeczna Odpowiedzialność Nauki
Moduł: Wsparcie dla bibliotek naukowych
Wartość projektu: 136 500,00 zł
Kwota dofinansowania: 121 000,00 zł