Nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych

31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. Wykaz liczy blisko 31 tysięcy pozycji (29 037 czasopism naukowych, 1 639 materiałów z konferencji). To wzrost o ponad 61% w stosunku do starego wykazu czasopism ogłoszonego w styczniu 2017 r. MNiSW podkreśla, że wykaz czasopism opiera się w dużej mierze na międzynarodowych bazach interdyscyplinarnych o dużym zasięgu, które indeksują publikacje wysokiej jakości (jak Web of Science i Scopus). Lista stanowi istotny dokument, na którym opiera się nowy system ewaluacji jakości działalności naukowej.
 
DOSTĘP | Lista czasopism
UWAGA! Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydało komunikat o sprostowaniu.