Open Access in Poland: a Library Director’s Viewpoint

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wywiadem, jakiego udzieliła dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej dla wydawnictwa Wiley. Treść wywiadu pt. „Open Access in Poland: a Library Director’s  Viewpoint” została opublikowana w dniu 11 maja 2021 r na stronie internetowej bloga dla bibliotekarzy „LIBRARIANS BLOG”:

 https://bit.ly/3foM0g5

Dr Anna Wałek mówi w nim m.in. o współpracy bibliotekarzy i autorów oraz działaniach wydawców wspierających bibliotekarzy w ich pracy na rzecz otwartego dostępu. Wywiad jest częścią większego cyklu rozmów na temat ruchu Open Access, które Wydawnictwo Wiley prowadzi z osobami aktywnie zaangażowanymi w promocję Otwartej Nauki i Otwartego Dostępu w różnych częściach świata.