Open Science Framework

Projekt oprogramowania typu open source, wspierający zarządzanie projektami naukowymi i ułatwiający otwartą współpracę w badaniach naukowych. Podstawową funkcją OSF jest tworzenie i opracowywanie projektów. Aby utworzyć projekt, użytkownicy muszą założyć bezpłatne konto w OSF. Po zalogowaniu użytkownicy są przenoszeni do pulpitu nawigacyjnego z opcją utworzenia projektu.

DOSTĘP | https://osf.io/

OSF jest opracowane i utrzymywane przez Center for Open Science, organizację non-profit, założoną w 2013 r. COS wspiera naukę i społeczności badawcze poprzez opracowywanie i tworzenie narzędzi badawczych i infrastruktury umożliwiającej zarządzanie i archiwizację badań.

 

Funkcje i narzędzia dostępne na platformie: