Opublikowano nową edycję Journal Citation Reports

Baza Journal Citation Reports została zauktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) obliczonego na podstawie cytowań z roku 2020.

Obecnie w bazie indeksowanych jest 20 942 czasopism z 113 krajów, w tym roku 207 tytułów otrzymało po raz pierwszy wskaźnik JIF. Wśród indeksowanych czasopism znalazło się 4 672 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access.

Więcej informacji o wskaźniku JIF
Infografika dotycząca JCR 2021

 

 

 

NOWOŚCI W JCR 2021:

  • rozszerzony zakres czasopism o dwa nowe indeksy cytowań - Arts and Humanities Citation Index (obejmuje 25 dyscyplin z nauk humanistycznych i sztuk pięknych) i Emerging Sources Citation Index
  • wprowadzono nową metrykę Journal Citation Indicator - reprezentuje średni znormalizowany dla kategorii wpływ cytowań dla prac opublikowanych w ciągu ostatnich 3 lat
  • włączenie zawartości Wczestego Dostępu (ang. early access)
  • ulepszony interfejs