Opublikowano nową edycję Journal Citation Reports

Baza Journal Citation Reports została zauktualizowana i zawiera teraz wartości wskaźnika Journal Impact Factor (JIF) obliczonego na podstawie cytowań z roku 2019. Obecnie w bazie indeksowanych jest 12 171 czasopism z 83 krajów, w tym roku 351 tytułów otrzymało po raz pierwszy wskaźnik JIF. 

Wśród indeksowanych czasopism znalazło się 1 658 czasopism publikowanych w modelu Gold Open Access oraz 7 487 czasopism wydawanych w modelu hybrydowym.

Więcej informacji o wskaźniku JIF
Infografika dotycząca JCR 2020