Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN

CENTRUM KOMPETENCJI
OTWARTEJ NAUKI

 

Szkolenie:

Plan zarządzania danymi na podstawie wytycznych NCN

 

Szkolenie dla Bibliotekarzy oraz pracowników administracji uczelni organizowane
przez Centrum Kompetencji Otwartej Nauki MOST DANYCH.

 

 

ZAPISY:

10 lutego 2020 r. godz. 9:30-14:30

14 lutego 2020 r. godz. 9:30-14:30

28 lutego 2020 r. godz. 9:30-14:30

 

Program szkolenia

Prowadzący:

dr Anna Wałek - Dyrektor Biblioteki PG, Koordynator merytoryczny projektu MOST DANYCH

mgr Magdalena Szuflita-Żurawska - Biblioteka PG, Lider Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej - projekt MOST DANYCH

9:00-9:30 Rejestracja uczestników

9:30 Część I dr Anna Wałek

 1. Otwarte Dane Badawcze i zarządzanie nimi, czyli geneza powstania projektu MOST DANYCH
 2. Rola bibliotek w procesie zarządzania danymi badawczymi

10:00 Część II mgr Magdalena Szuflita-Żurawska

 1. Trzy filary Otwartej Nauki według Komisji Europejskiej (Open Access, Open Scholarly Communication, Open Research Data).
 2. Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Politechniki Gdańskiej – główne zadania.
 3. Co to są dane badawcze, rodzaje danych, zróżnicowanie danych ze względu na dyscypliny naukowe.
 4. Metadane danych badawczych.

12:00-12:30 Przerwa kawowa

12:30 Część III mgr Magdalena Szuflita-Żurawska

 1. Wymagania Wydawców odnośnie udostępniania danych badawczych, cytowanie danych badawczych, indeksacaja danych badawczych, repozytoria danych badawczych.
 2. Plan Zarządzania Danymi – Co to jest?
 3. Formatka Planu Zarządzania Danymi w konkursach NCN – krok po kroku, wskazanie problemów i różnic między dyscyplinami.
 • opis pozyskiwanych danych
 • dobór formatów plików
 • metadane
 • jakość danych
 • kto ma prawo do danych?
 • dane wrażliwe i ich ochrona
 • przechowywanie a udostępnianie – dwie różne kwestie
 • wybór licencji przy udostępnianiu danych

MIEJSCE SZKOLEŃ [wejście]

 

Centrum Kompetencji Otwartej Nauki


Szkolenie organizowane ze środków projektu MOST DANYCH -
Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II: Open Research Data.
 
Projekt „MOST DANYCH – Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – etap II:
Open Research Data” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.