Plany NCN w zakresie zarządzania danymi naukowymi

W dniu 4 kwietnia na stronie Narodowego Centrum Nauki ukazało się pismo Dyrektora Centrum, prof. Zbigniewa Błockiego, w którym znalazła się zapowiedź wprowadzenia przez Narodowe Centrum Nauki polityki otwartego dostępu do danych naukowych wytworzonych/wykorzystanych w ramach realizacji projektów finansowanych przez Centrum. Zmiany mają polegać m.in. na dodaniu do formularza wniosku o finansowanie projektu załącznika, w którym wnioskodawca przedstawi skrócony  plan  zarządzania  danymi  badawczymi  (z ang. Data  Management  Plan).

Z treścią listu można zapoznać się pod tym adresem.