Politechnika Gdańska w gronie uczelni badawczych

Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Politechnika Gdańska znalazła się w gronie 10 laureatów – tzw. uczelni badawczych, kształcących i prowadzących badania na najwyższym poziomie. Nasza uczelnia zajęła w konkursie 2 miejsce w Polsce!

Do udziału w pierwszym konkursie zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Międzynarodowy zespół ekspertów związanych z sektorem nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 10 uczelni, które w przyszłości staną się uczelniami badawczymi w latach 2020–2026.

Znalazły się wśród nich:

  • Uniwersytet Warszawski
  • Politechnika Gdańska
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Akademia Górniczo-Hutnicza
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Politechnika Warszawska
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
  • Politechnika Śląska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Uniwersytet Wrocławski

| W tle grafiki wykorzystano fot. K. Krzempek