Proceedings of the National Academy of Sciences i MIT Press Direct

W imieniu Proceedings of the National Academy of Sciences zapraszamy do wzięcia udziału w 30-dniowej bezpłatnej wersji próbnej czasopisma online PNAS.

DOSTĘP TESTOWY | do 30 grudnia
WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN

PNAS to jeden z najczęściej cytowanych na świecie multidyscyplinarnych seriali naukowych. Od momentu powstania w 1914 r. kontynuuje publikowanie nowatorskich raportów badawczych, komentarzy, recenzji, perspektyw, referatów z kolokwiów i działań Akademii. Tematyka publikacji obejmuje nauki biologiczne, medyczne, fizyczne i społeczne. PNAS jest publikowany co tydzień w formacie online.

 Więcej informacji


Zapraszamy również do skorzystania z dostępu testowego do MIT Press Direct.

DOSTĘP TESTOWY | do 19 grudnia
WEJŚCIE | sieć PG i zdalnie przez system HAN

MIT Press to wydawnictwo uniwersyteckie Massachusetts Institute of Technology. Oferuje dostęp do kolekcji 3000 książek i czasopism za pomocą platformy MIT Press Direct. Użytkownicy mogą wybierać spośród pięciu kolekcji tematycznych:

  1. Kolekcja Front list
  2. Kolekcja o tematyce ekonomicznej
  3. Kolekcja o tematyce nauki ścisłe
  4. Kolekcja o tematyce nauki o środowisku
  5. Kolekcja o tematyce Filozofia