Programy otwartego publikowania | 2020 r.

 

8 stycznia ICM poinformował, że pula 500 artykułów została wykorzystana. Autorzy, którzy zgłosili chęć zmiany sposobu publikownia na open access swoich publikacji wysłanych w roku 2019 i zmieścili się w niewykorzystanej dotąd puli, w najbliższych dniach otrzymają indywidualne wiadomości wraz z linkami do formularza, w którym będzie można zmienić sposób publikacji.

Od 1 stycznia 2020 roku ruszył program A wraz z nową pulą 1000 artykułów przeznaczonych na rok 2020.

Więcej informacji

MNiSW od nowego roku kontynuuje licencję krajową Springer w wersji Compact. Umowa ta przewiduje, że koszty publikacji elektronicznej artykułu (Article Processing Charge) zostaną pokryte z rocznej opłaty za krajową licencję wnoszonej do Springera przez ICM i finansowanej ze środków MNiSW. Program przeznaczony jest dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w polskich instytucjach akademickich zgłoszonych do licencji krajowej Springer.

Program działa z nową pulą 2133 artykułów na 2020 r.

Więcej informacji

Sprawdź jak korzystać z programu