Przewodnik po reformie szkolnictwa wyższego

Na stronie www.konstytucjadlanauki.gov.pl opublikowano Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki, który opisuje najważniejsze zagadnienia dotyczące wprowadzanych w życie zmian w szkolnictwie wyższym. Zostały one podzielone na osiem obszarów tematycznych:

- ustrój uczelni i sprawy organizacyjne
- sprawy pracownicze
- procedury awansu naukowego
- szkoły doktorskie i sprawy doktorantów
- sprawy studenckie, stypendia i kredyty studenckie
- prowadzenie studiów i innych form kształcenia
- finansowanie uczelni
- nadzór nad uczelniami.

Przewodnik w formacie PDF znajduje się pod tym adresem.

Aktualizacja 07.03.2019 r.:
Na stronie konstytucjadlanauki.gov.pl udostępniono zaktualizowaną i kompletną wersję Przewodnika po ewaluacji jakości działalności naukowej. Przewodnik uwzględnia najnowszy stan prawny – po publikacji rozporządzenia w sprawie ewaluacji.
Przewodnik można pobrać pod tym adresem.