V Pomorska Konferencja Open Science

W dniach 01-03.12.2021 r. odbędzie się V edycja Pomorskiej Konferencji Open Science. Zarządzanie danymi badawczymi i ich udostępnianie dynamicznie zyskuje na znaczeniu. Zarówno dedykowane narzędzia, jak i usługi wspierające te procesy mają wpływ na rozwój światowej nauki. Piąta edycja Pomorskiej Konferencji Open Science pod hasłem "Usługi oparte na współpracy" ma za zadanie podsumowanie dotychczasowych działań w tym zakresie, omówienie kierunków rozwoju tego rodzaju usług, a także, w rezultacie, powołanie krajowej grupy roboczej, pod patronatem organizacji GO-FAIR i projektu MOST Danych, skupiającej specjalistów z zakresu Data Management i Data Stewardship z różnych polskich jednostek naukowych. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, niezbędna jest natomiast wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc ograniczona.

 

Pierwszego dnia konferencji przeprowadzone zostaną warsztaty dedykowane osobom rozpoczynającym przygodę z otwartymi danymi badawczymi. Każdy uczestnik warsztatów będzie miał możliwość zdobyć umiejętność samodzielnego przygotowywania zestawu danych badawczych (tzw. dataset) oraz weryfikowania, czy konkretny dataset, jest prawidłowy. Podczas warsztatów skupimy uwagę zarówno na poprawnym opisie datasetu, jaki i na poprawnym przygotowaniu danych dla ponownego wykorzystania.
Rejestracja

W drugim dniu zapraszamy na cykl wykładów poświęconych udostępnianiu danych badawczych. Szczegółowy program i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie:
Rejestracja i program

Ostatniego dnia zapraszamy wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Grupy Roboczej Data Steward Competence Centers PL (DSCC-PL) na warsztaty wprowadzające w jej tematykę. Grupa Robocza DSCC-PL to pierwsza krajowa inicjatywa kierowana do data stewardów oraz tych wszystkich, którzy w swojej pracy zajmują się zarządzaniem danymi badawczymi. Naszym celem jest, aby nowopowstała Grupa była miejscem współpracy i wymiany myśli oraz przestrzenią do dyskusji na temat aktualnych i przyszłych zagadnień oraz wyzwań związanych z zarządzaniem danymi badawczymi w Polsce.
Rejestracja