Wprowadzenie Polityki Otwartego Dostępu

 

Zarządzenie Dyrektora Narodowego Centrum Nauki z dnia 31 maja 2020 r. wprowadza politykę OA, która została oparta na założeniach Planu S i w bardzo podobnym kształcie będzie wprowadzona także przez pozostałych członków cOAlition S. Niniejsza Polityka OA obowiązywać będzie od konkursów ogłaszanych 15 czerwca br., w przypadku których umowy o realizację i finansowanie badań zostaną podpisane po 1 stycznia 2021 r.

Więcej szczegółów na stronie NCN:

NCN polityka Otwartego Dostępu