Writefull - narzędzie do korekty tekstów w języku angielskim

Writefull to specjalnie zaprojektowane narzędzia dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni do korekty tekstów naukowych w języku angielskim. Sugeruje poprawki w strukturze zdań w tekstach naukowych, brakujące elementy cytowania i proponuje słownictwo charakterystyczne dla danej dyscypliny, co jest szczególnie ważne dla pomyślnej publikacji w międzynarodowych czasopismach. Biblioteka PG udostępnia czytelnikom dostęp do pełnego pakietu narzędzi Writefull. Poniżej znajdują się instrukcje niezbędne do pobrania i zainstalowania wybranych dodatków.

DOSTĘP | do 31 sierpnia 2021

 

Dodatki do pobrania:
1. Writefull for Word
| to dodatek do programu Microsoft Word, który zapewnia korektę językową tekstu. Sprawdza poprawność gramatyki, pisowni, słownictwa, interpunkcji i stylu. Oferuje również funkcję „Language Search”: bazę danych tekstów naukowych, w której studenci i pracownicy mogą wyszukiwać wzorce językowe, które mogą włączyć do swoich własnych tekstów. Ponadto oferuje „Sentence Palette”, która jest zbiorem przykładowych zdań przydatnych do pisania pracy akademickiej.

Writefull for Word można pobrać ze strony internetowej Writefull, znajdują się tam trzy wtyczki:
  1. Writefull for Microsoft Word - działająca na komputerach stacjonarnych. Warunkiem jest posiadanie pakietu Microsoft Word w wersji 2016 lub nowszej. Pobraną wtyczkę należy zapisać i zainstalować na komputerze oraz aktywować na adres e-mail w domenie @pg.edu.pl
  2. Writefull for Office 365 online - użytkownicy logują się na swoje prywatne konto Office 365: https://www.office.com/?omkt=pl-pl, w otwartym dokumencie Word należy pobrać wtyczkę Writefull i aktywować ją na adres e-mail w domenie @pg.edu.pl
  3. Writefull for Overleaf - wtyczka działająca jedynie w przeglądarce Chrome. Na stronie: https://www.overleaf.com/ należy założyć konto na adres @pg.edu.pl
    Jak założyć konto na Overleaf | Instrukcja
Przewodnik użytkownika
2. Writefull Revise
| wyświetla tekst pod kątem poprawności gramatyki, ortografii, słownictwa, interpunkcji i stylu. Studenci i pracownicy mogą wgrać swój tekst do programu Revise, przejrzeć sugestie językowe i pobrać poprawioną wersję tekstu zawierającą wszystkie zaakceptowane sugestie.

Przewodnik użytkownika

3. Writefull Cite
| wyświetla teksty pod kątem kompletności cytatów, podkreślając zdania, które powinny być poparte odniesieniem. Studenci i pracownicy mogą przesyłać swoje teksty do Writefull Cite i przeglądać sugestie cytowań oferowane przez to narzędzie.