Wrześniowe/październikowe szkolenia online od Clarivate Analytics

Zapraszamy na serię szkoleń internetowych Research. Smarter. i nowy cykl Akademia Web of Science i InCites. Eksperci firmy Clarivate Analytics zaprezentują narzędzia bazy Web of Science oraz pokażą, jak poruszać się po naszych zasobach i wyszukiwać informacje.

Wszystkie szkolenia odbędą się w języku polskim, wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

 

 

 

 

 

 

Potrzebne dane o źródłach finansowania? Teraz szukaj w Web of Science!    
01 października 2019, godz. 10:00-10:45
Nasi eksperci odkrywają, w jaki sposób uzyskać dogłębną i dokładną analizę źródeł finansowania, analizując wyniki ponad 1.000 ujednoliconych grantodawców w Web of Science.

Narzędzia analityczne i wskaźniki cytowań wokół danych Web of Science Core Collection  
02 października 2019, godz. 10:00-10:45
Dowiedz się, jak wykorzystać narzędzia i rozwiązania Web of Science Group, takie jak platforma Web of Science, Journal Citation Reports, Essential Science Indicators oraz InCites Benchmarking and Analysis, do niezbędnych analiz danych i generowania wskaźników cytowań.

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych   
Dowiedz się:

  • jak wyszukać cytowane źródła,
  • jak znaleźć warianty cytowani,
  • jak sprawdzić jakie źródła spoza Web of Science mają cytowania na platformie.

24 września 2019, godz. 10:00-11:00
01 października 2019, godz. 13:00-14:00

Tworzenie profilu Publons i integracja z Web of Science
Dowiedz się:

  • jak stworzyć i budować swój profil autora i recenzenta,
  • jak znaleźć badaczy i recenzentów z poszczególnych obszarów badań, czasopism, instytucji lub krajów,
  • jak poznać społeczność naukową i Akademię Publons wspierającą Cię w Twojej karierze naukowej i recenzenckiej.

24 września 2019, godz. 13:00-14:00
26 września 2019, godz. 10:00-11:00 

InCites Benchmarking & Analytics - podstawy analiz i nawigacji   
Dowiedz się:

  • jak poruszać się po InCites B&A
  • jak dobrać filtry i metryki do poszczególnych analiz,
  • jak stworzyć własny zbiór analiz.

25 września 2019, godz. 13:00-14:00
27 września 2019, godz. 10:00-11:00