Wsparcie dla czasopism naukowych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę czasopism, które zakwalifikowały się do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Obecnie lista zawiera jedynie tytuły periodyków, wysokość środków przyznanych poszczególnym wnioskodawcom zostanie ogłoszona odrębnym komunikatem.

Wszystkie tytuły objęte programem „Wsparcie dla czasopism naukowych” znajdą się w opracowywanym obecnie wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, a wartość punktowa artykułów w nich zamieszczonych wyniesie min. 20.

Pełna treść komunikatu