Wywiezione w 1945 r. książki wracają do Biblioteki Politechniki Gdańskiej

W piątek, 6 września 2019 r., Biblioteka PG otrzymała z Uniwersytetu w Bremie 15 woluminów książek wydanych przed 1945 r. Pozyskane książki uzupełniają i wzbogacają kolekcję zbiorów historycznych Biblioteki PG. Książki powróciły na Politechnikę Gdańską po tym, jak zostały wywiezione w styczniu 1945 r. z obawy przed zbliżającym się frontem wojennym. Uniwersytet w Bremie już w 2000 r. przekazał 750 woluminów książek należących niegdyś do Technische Hochschule Danzig. Wówczas otrzymany depozyt  zapoczątkował powstanie Pracowni Zbiorów Zabytkowych i Starych Druków w Bibliotece PG.
 
Obecny zbiór stanowi dopełnienie dwóch serii wydawniczych będących inwentarzami zabytków kultury. Szczególnie ciekawą serią jest „Corpus Vasorum Antiquorum” będącą najstarszą naukową inicjatywą poświęconą greckiej ceramice rozproszonej po muzeach na całym świecie. Pierwszy tom serii został wydany w 1922 r., do tej pory ukazało się 400 tomów, które obejmują kolekcje ceramiki z 24 krajów. Wśród otrzymanych prac z Bremy znajdują się wydane w latach 30. XX wieku, tomy poświęcone polskim, amerykańskim, włoskim i chorwackim kolekcjom waz. Wyjątkowym nabytkiem jest także 3-tomowa seria Aloysa Hirta „Geschichte der Baukunst bei den Alten” z wielkoformatowymi tablicami przedstawiającymi plany i rzuty budowli antycznych.
 
Wszystkie otrzymane książki zostaną poddane obowiązkowemu odkażaniu, następnie opracowaniu i wprowadzeniu do katalogu komputerowego. Zainteresowani użytkownicy będą mieli okazję zapoznać się z treścią odzyskanych prac, także na miejscu, w czytelni głównej, po dokonaniu wcześniejszego zamówienia.