Zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Projekt realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:

  • Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów - szkolenie zewnętrzne

Więcej informacji