Zapisy na szkolenia w ramach projektu POWER 3.4

Projekt realizowany od marca 2018 r. do października 2019 r. Uczestnikami szkoleń mogą być osoby zatrudnione na PG, które na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie nie ukończyły 35. roku życia i jednocześnie posiadają stopień naukowy doktora lub odbywają studia III stopnia

Obecnie trwają zapisy na szkolenia:

  • Język angielski zaawansowany - Advanced Academic English
  • Język angielski zaawansowany - prezentacje i wystąpienia publiczne
  • Narzędzia informatyczne w przygotowywaniu materiałów edukacyjnych i testów w zajęciach tradycyjnych oraz online (szkolenie zewnętrzne)
  • Wykorzystanie zasobów Open Access w pracy dydaktycznej (Cz.I i Cz. II)
  • Wykorzystanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) w tworzeniu prezentacji multimedialnych potrzebnych podczas wystąpień publicznycznych
  • Nowoczesne metody wizualizacji treści dydaktycznych - szkolenie zewnętrzne
  • Sztuka autoprezentacji dla dydaktyków i prelegentów - szkolenie zewnętrzne

                                                                                                                                  Więcej informacji