Zarządzenie Rektora PG z 11 marca 2020 r.

Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora PG z 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności PG:

https://drive.pg.edu.pl/s/N7jWMg7FK8h1CXf

Zarządzenie dotyczy m.in.:

  • odwołania w dniach 12 marca – 29 marca 2020 r. zajęć dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych
  • zalecenia dotyczącego odwołania wydarzeń (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych)
  • zawieszenia służbowych wyjazdów zagranicznych oraz wizyt gości z zagranicy

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie:

  • aktualności na stronie głównej Politechniki Gdańskiej zawierającej komunikaty uczelni w sprawie koronawirusa
  • strony Głównego Inspektora Sanitarnego