Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej

W dniu 23.02 ukazało się zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej, które wprowadza na naszej Uczelni Procedurę promocji publikacji Open Access i Open Research Data. Procedura ta stanowi element realizacji zadań w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” i ma na celu przedstawienie oraz usystematyzowanie działań prowadzących do wzrostu liczby prestiżowych publikacji pracowników PG oraz zwiększenia ich międzynarodowej rozpoznawalności. W dokumencie można znaleźć m.in. najważniejsze informacje odnośnie idei Open Access oraz Open Data czy też aktualne ustawodawstwo oraz inicjatywy europejskie wspierające politykę otwartości. Istotnymi elementami tego dokumentu jest przedstawienie wymagań stawianych naukowcom przez instytucje finansujące badania naukowe (np. NCN), ale również możliwości ich spełnienia dzięki poszczególnym modułom portalu MOST Wiedzy.

Dokument znajduje się w Repozytorium Dokumentów PG i można się z nim zapoznać po wcześniejszym zalogowaniu:

https://repos.pg.edu.pl/d/4pc