Zasady funkcjonowania Biblioteki PG

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami funkcjonowania agend Biblioteki PG w czasie COVID-19 (zasady obowiązują od 25 maja 2020 r. do odwołania):