Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych Biblioteki PG

Szanowni Państwo, w związku z ograniczeniami wynikającymi ze specjalnego zarządzenia Rektora PG pragniemy przypomnieć, że istnieje możliwość zdalnego dostępu do zasobów elektronicznych Biblioteki PG.
 
  • Użytkownikiem baz danych może być każdy student i każdy pracownik Politechniki Gdańskiej oraz osoby merytorycznie zainteresowane zasobami Biblioteki. 
 
 
  • Przede wszystkim zachęcamy do korzystania z listy A-Z, która umożliwia wyszukiwanie tytułów czasopism oraz książek w formie elektronicznej, do których użytkownicy mają dostęp: i umożliwia przeszukiwanie naszych zasobów bez logowania. Dopiero kiedy zechcą Państwo uzyskać dostęp do pełnego tekstu niezbędne jest zalogowanie w systemie HAN za pomocą loginu i hasła do konta bibliotecznego.
 
  • Możliwe jest również zdalne korzystanie z multiwyszukiwarki znajdującej się na stronie głównej Biblioteki, która indeksuje większość zasobów udostępnianych na przez Bibliotekę i umożliwia wyszukiwania konkretnych publikacji bądź materiałów dotyczących wpisanego zagadnienia. Bez logowania wyniki zostaną pokazane dla użytkownika "gość" i mogą nie zawierać rekordów ograniczonych umowami licencyjnymi. Dopiero zalogowanie się do systemu HAN pozwoli w pełni wykorzystać możliwości tego narzędzia.
 
 
  • Przy logowaniu do systemu HAN jako loginu należy użyć numeru karty bibliotecznej. W przypadku studentów numer karty to 5200+nr legitymacji studenckiej, doktoranci logują się wpisując prefiks 5202+nr legitymacji doktoranckiej.
 
 
  • Jeśli pomimo podjętych prób logowania użytkownik nie ma dostępu do zasobów, oznacza to, że konto biblioteczne jest zablokowane i prawdopodobnie pozostała do uregulowana opłata za spóźnioną prolongatę z lutego, stycznia lub wcześniejszą.
Aby odblokować takie konto należy:
1. sprawdzić na swoim koncie w katalogu on-line Virtua kwotę zaległości,
2. wykonać przelew tej kwoty na poniższe konto bankowe:                       
Nr konta: 41 1090 1098 0000 0000 0901 5569
Biblioteka PG
w tytule wpłaty: opłata za nieterminowy zwrot książek, imię i nazwisko czytelnika, nr albumu
3. obowiązkowo przesłać na adres czytelnia.bpg@pg.edu.pl potwierdzenie przelewu; następnego dnia roboczego opłata zostanie odnotowana, a konto użytkownika odblokowane; wówczas wyślemy do Państwa mail zwrotny z wiadomością.
 
  • W dostępie zdalnym działa również Pomorska Biblioteka Cyfrowa. Zbiory można przeglądać pod adresem: www.pbc.gda.pl
    Do części zbiorów dostęp jest ograniczony, w celu uzyskania zdalnego dostępu do takich zasobów czytelnicy proszeni są o korzystanie z linku:
 
  • W razie jakichkolwiek innych problemów z korzystaniem z naszych zasobów, prosimy o kontakt. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: czytelnia.bpg@pg.edu.pl (konta czytelników, wypożyczenia) oraz infnauk.bpg@pg.edu.pl (bazy danych, czasopisma online) lub telefonicznie (58) 347 11 99 w godz. 9:00-14:30.