Żegnamy ś.p. Profesora Jacka Namieśnika

Dyrektor i pracownicy Biblioteki

Politechniki Gdańskiej,

w jedności z całą wspólnotą

akademicką naszej Uczelni,

wyrażają głęboki żal i współczucie

po nagłej śmierci

Jego Magnificencji Rektora,

Profesora Jacka Namieśnika.