Zmiany w kolekcjach wydawnictwa Elsevier

W dniu 31 maja podpisano z firmą Elsevier nową umowę, która będzie obowiązywała w latach 2019-2021.
Obecnie w kolekcji znajduje się 1819 czasopism (1638 bieżących oraz 181 archiwalnych). W porównaniu do poprzedniej umowy udostępniane zasoby zostały uszczuplone o 6 podkolekcji wchodzących w skład Freedom Collection, łącznie 220 tytułów. Szczegóły zmian znajdują się w pliku Elsevier – licencja krajowa.

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 r. i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki.