Zmodyfikowano Plan S

Plan S zacznie obowiązywać od 2021 roku

We wrześniu 2018 r. cOAliton S – inicjatywa zawiązana przez narodowe agencje finansujące badania naukowe (w tym Narodowe Centrum Nauki) – przyjęła Plan S, który zakłada, że wszystkie publikacje oparte na badaniach finansowanych przez te agencje powinny od razu w momencie publikacji znajdować się w otwartym dostępie. W efekcie szerokich konsultacji i analizy zebranych opinii wprowadzono do Planu S pewne modyfikacje. Przede wszystkim przedłużono o rok okres na przygotowanie i implementację nowych rozwiązań. Plan S wejdzie zatem w życie od roku 2021.
W założeniach Planu S zwrócono również większą uwagę na rolę otwartych repozytoriów, jednocześnie modyfikując niektóre z wymogów technicznych, które repozytoria muszą wdrożyć, aby spełniać kryteria Planu.
Więcej o samym Planie S oraz wprowadzonych zmianach mogą Państwo przeczytać na stronie.