KALENDARIUM 2018

CESAER

IATUL

IFLA

LIBER

SPARC

  • European Open Data Champions, od 15.11.2017 - SPARC Europe uruchomił nowy program European Open Data Champions, wyróżniający osoby, których działania mają na celu promowanie otwartych danych w społecznościach akademickich
  • International Digital Curation Conference 2018, Barcelona, Hiszpania (20.02.2018)
  • Opendata day (03.03.2018) - Open Data Day (Dzień otwartych danych) to coroczne święto obchodzone na całym świecie. Po raz siódmy różne grupy z całego świata będą inicjować wydarzenia kulturalne  wykorzystując  otwarte dane w lokalnych społecznościach. Jest to okazja, by pokazać korzyści płynące z otwartych danych w społeczeństwie obywatelskim i zachęcić przedstawicieli władz, nauki i biznesu do przyjęcia polityki otwartych danych.
  • Open education week 2018 (05-09.03.2018) - Open Education Week (Tydzień Otwartej Edukacji) to czas świętowania i promowania idei otwartej edukacji. Celem Open Education Week jest podnoszenie świadomości na temat otwartej edukacji i jej wpływu na proces uczenia się i nauczania na całym świecie.
  • COAR Annual Meeting and General Assembly, Hamburg, Niemcy (15-17.05.2018)
  • Open Repositories 2018, Bozeman, (01.06.2018)
  • 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP), Wiedeń, Austria (17-19.09.2018)

INNE