KALENDARIUM 2018

CESAER

[09.10. 2015 r., podczas walnego zgromadzenia zarządu CESAER, podjęto decyzję o przyjęciu do organizacji Politechniki Gdańskiej. Uczestniczy ona w pracach CESAER jako członek następujących grup roboczych: otwarta nauka (dr Anna Wałek, pełnomocnik rektora PG ds. otwartej nauki, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej); przedsiębiorczość i transfer technologii (Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG) oraz internacjonalizacja (prof. Piotr Dominiak, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji)].

 • TFHR - Meeting & Workshop on Gender equality & diversity, RWTH Aachen University (28.02.2018)
 • CESAER ANNUAL MEETINGS 2018, University POLITEHNICA of Bucharest  17-19.10.2018 - https://upb.ro/eveniment/cesaer-annual-meetings-2018/. Spotkanie zorganizowane przez CESAER Task Force Open Science. CESAER Task Force Open Science skupia się w swych działaniach na zagadnieniach otwartej nauki.
  Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej oraz mgr Magdalena Szuflita-Żurawska uczestniczyły w warsztatach poświęconych zarządzaniu danymi badawczymi.

IATUL

[Dyrektor Biblioteki PG dr Anna Wałek została powołana na członka IATUL Board of Directors. Podstawą nominacji był jej dotychczasowy dorobek zawodowy i naukowy oraz zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań bibliotecznych. Okres powołania obejmuje trzyletnią kadencję, która rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r. [IATUL Board].

IFLA

LIBER

[Biblioteka Politechniki Gdańśkiej jest członkiem LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) od 12.04.2017 r.]

SPARC

[Dr Anna Wałek, Dyrektor Biblioteki politechniki Gdańskiej, jest członkiem Rady SPARC Europe (SPARC Europe Board of Directors). Biblioteka Politechniki Gdańskiej jest członkiem tej organizacji od listopada 2017 r. Kadencja dr Anny Wałek w Radzie SPARC Europe rozpoczęła się 1 stycznia 2018 r. i potrwa trzy lata. Upowszechnianie wiedzy o otwartej nauce w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, szerzenie wiedzy o działaniach i misji SPARC Europe w bibliotekach i instytucjach naukowych w Polsce i regionie, udział Biblioteki PG w różnego typu przedsięwzięciach i projektach SPARC Europe to główne cele zaplanowanych działań [SPARC Europe board].

 • European Open Data Champions, od 15.11.2017 - SPARC Europe uruchomił nowy program European Open Data Champions, wyróżniający osoby, których działania mają na celu promowanie otwartych danych w społecznościach akademickich
 • International Digital Curation Conference 2018, Barcelona, Hiszpania (20.02.2018)
 • Opendata day (03.03.2018) - Open Data Day (Dzień otwartych danych) to coroczne święto obchodzone na całym świecie. Po raz siódmy różne grupy z całego świata będą inicjować wydarzenia kulturalne  wykorzystując  otwarte dane w lokalnych społecznościach. Jest to okazja, by pokazać korzyści płynące z otwartych danych w społeczeństwie obywatelskim i zachęcić przedstawicieli władz, nauki i biznesu do przyjęcia polityki otwartych danych.
 • Open education week 2018 (05-09.03.2018) - Open Education Week (Tydzień Otwartej Edukacji) to czas świętowania i promowania idei otwartej edukacji. Celem Open Education Week jest podnoszenie świadomości na temat otwartej edukacji i jej wpływu na proces uczenia się i nauczania na całym świecie.
 • COAR Annual Meeting and General Assembly, Hamburg, Niemcy (15-17.05.2018)
 • Open Repositories 2018, Bozeman, (01.06.2018)
 • 10th Conference on Open Access Scholarly Publishing (COASP), Wiedeń, Austria (17-19.09.2018)

INNE