TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | fizyka
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

American Physical Society (APS) to prestiżowe wydawnictwo, w którym można opublikować swoje prace z dziedziny nauk fizycznych (m.in. fizyka atomowa i molekularna, fizyka biologiczna i chemiczna, fizyka statystyczna, obliczeniowa i kwantowa, fizyka materii skondensowanej, fizyka płynów i plazmy, fizyka jądrowa, astronomia, astrofizyka, nauka o kosmosie, optyka, mechanika statystyczna i kwantowa) a także nauk inżynieryjnych (m.in. nanonauki i nanotechnologia, inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa) oraz nauk pokrewnych (matematyka, chemia, biofizyka, geofizyka, informatyka itp.). Czasopisma te wyróżniają się wysokimi wskaźnikami IF.

W APS można również znaleźć czasopisma Open Access, m.in. Physical Review Letters, Physical Review Research, Physical Review Accelerators and Beams (PRAB), Physical Review Physics Education Research (PRPER).

Politechnika Gdańska ma dostęp do 14 tytułów:

 1. Physical Review A
 2. Physical Review B
 3. Physical Review C (częściowo open access w SCOAP3)
 4. Physical Review D (częściowo open access w SCOAP3)
 5. Physical Review E
 6. Physical Review X (open access)
 7. Physical Review Letters (częściowo open access w SCOAP3)
 8. Reviews of Modern Physics
 9. Physical Review Applied
 10. Physical Review Fluids
 11. Physical Review Materials
 12. Physical Review Special Topics – Accelerators and Beams (open access)
 13. Physical Rewiev Special Topics – Physics Education Research (open access)
 14. Surface Science Spectra

wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA).

Oraz do 4 czasopism wydawnictw stowarzyszonych z APS:

 1. American Journal of Physics
 2. Journal of the Acoustical Society of America
 3. Journal of Vacuum Science Technology A
 4. Journal of Vacuum Science Technology B

LISTA TYTUŁÓW | pdf file


Rys. Czasopisma oraz dyscypliny, w których można opublikować swoje prace w wydawnictwie APS.