SZKOLENIA ZAKOŃCZONE

22.03.2018

15:00-18:00

Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym cz. I

Sala Multimedialna Biblioteki

Gmach Główny 100/4

23.03.2018

15:00-18:00

Wyszukiwanie, przetwarzanie i analiza informacji naukowej w specjalistycznych bazach danych i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym cz. II

Sala Multimedialna Biblioteki

Gmach Główny 100/4

26.03.2018

15:00-17:00

Wyszukiwanie aktualnej informacji normalizacyjnej w źródłach elektronicznych 

Sala Multimedialna Biblioteki

Gmach Główny 100/4