TYP | repozytorium preprintów
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | http://arxiv.org/

arXiv to otwarte repozytorium dziedzinowe, które powstało w 1991 roku na Cornell University. Gromadzi preprinty z następujacych dyscyplin naukowych: fizyka, matematyka, nauki stosowane, informatyka, biologia stosowana, matematyka finansowa, statystyka i ich dziedzin pokrewnych. Preprinty to artykuły nierecenzowane i umieszczane w repozytorium tylko przez zarejestrowanych użytkowników a następnie akceptowane/odrzucane przez moderatorów (weryfikacja autorów). Repozytorium jest częściowo finansowane przez National Science Foundation.