The ASME Digital Collection


TYP | baza abstraktowa
KATEGORIA | technika
DOSTĘP | sieć PG i zdalnie przez system HAN

ASME to wydawnictwo publikujące książki i czasopisma o charakterze technicznym, które posiada własną bibliotekę cyfrową – ASME Digital Collection, wcześniej znaną jako ASME Digital Library. Repozytorium literatury bieżącej i archiwalnej zawiera:

  • ASME Transaction Journals - od 1959
  • ASME Conference Proceedings - od 2002, plus wybrane tytuły z 1955 roku
  • ASME eBooks - od 1993, plus wybrane tytuły z 1944 roku

Politechnika Gdańska subskrybuje 9 tytułów kolekcji Transactions of ASME.