BASPAW to spawalnicza baza bibliograficzno – abstraktowa.

Tworzona na podstawie zbioru specjalistycznych czasopism polskich i zagranicznych oraz innych materiałów zgromadzonych w bibliotece Instytutu Spawalnictwa.

Aktualizowana na bieżąco, istnieje od roku 1973 i obecnie zawiera około 37 tys. rekordów.

Zakres tematyczny:

  • ·        procesy spawalnicze
  • ·        gazy i materiały dodatkowe,
  • ·        urządzenia i sprzęt,
  • ·        procesy pokrewne spawaniu,
  • ·        zastosowanie spawania,
  • ·        badania,
  • ·        ogólne problemy spajania.