TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa, pełnotekstowa
KATEGORIA | ekonomia
DOSTĘP | https://bazybg.uek.krakow.pl/bazekon/

BazEkon to baza dziedzinowa z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych. Baza została umieszczona na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki ICM.

Baza zawiera opisy bibliograficzne zawartości polskich czasopism naukowych, gospodarczych, naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów oraz instytucji naukowych, także pozarządowych dotyczących zagadnień ekonomicznych i pokrewnych, wydawanych w języku polskim i angielskim.

Zasięg chronologiczny bazy sięga od 1992 roku. Od 2004 roku rekordy bibliograficzne artykułów z czasopism punktowanych (lista A i B) zawierają wykaz literatury cytowanej przez autora. W przypadku serii wydawniczych dotyczy to wszystkich artykułów wprowadzonych od 2004 roku. Od 2011 roku w bazie BazEkon udostępnianie są również artykuły w wersji pełnotekstowej.