TYP | baza bibliograficzno-abstraktowa
KATEGORIA | nauki techniczne
DOSTĘP | https://baztech.icm.edu.pl/

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych, która od 1998 r. rejestruje artykuły z 738 polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. BazTech rozwija się w kierunku pełnotekstowej bazy cytowań. Do opisów artykułów dodawane są bibliografie załącznikowe (od 2005 r.), a na podstawie umów z wydawcami - pełne teksty publikacji.