Bazy danych na Politechnice Gdańskiej

Biblioteka Politechniki Gdańskiej oferuje zdalny dostęp do pełnotekstowych czasopism i książek elektronicznych z dziedzin nauk technicznych, ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych w polskich i zagranicznych bazach danych.

Dostęp do e-źródeł

Użytkownikiem baz danych może być każdy student i każdy pracownik Politechniki Gdańskiej oraz osoby merytorycznie zainteresowane zasobami Biblioteki. Aktywny dostęp do baz danych możliwy jest ze wszystkich komputerów znajdujących się na terenie Politechniki Gdańskiej, podłączonych do uczelnianej sieci komputerowej.

Logując się numerem karty bibliotecznej i podając hasło uzyskuje się dostęp do baz.

Ponadto uprawnionym użytkownikom (pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych PG) umożliwiamy korzystanie z baz danych „z domu”, czyli spoza sieci uczelnianej PG przez system HAN – użytkownik, logując się numerem karty bibliotecznej i podając hasło, uzyskuje dostęp do baz danych autoryzowany przez system biblioteczny Virtua (aktywne konto czytelnicze).

Bazy danych Biblioteki Politechniki Gdańskiej udostępniane są on-line poprzez stronę:

https://pg.edu.pl/biblioteka-pg/alfabetycznie

Ważne!

Zgodnie z umowami licencyjnymi, zabronione jest tworzenie lokalnych archiwów na podstawie udostępnionych baz danych (zabronione jest drukowanie oraz przegrywanie na własne komputery całych numerów czasopism lub materiałów konferencyjnych).
Liczba jednorazowo pobieranych artykułów powinna odpowiadać rzeczywistym potrzebom wynikającym z pracy naukowej lub naukowo-dydaktycznej. Nadużycia w tym zakresie mogą powodować odłączenie bazy przez dystrybutora.

Więcej informacji o bazach w zakładce bazy alfabetycznie

Kontakt

Sekcja Informacji Naukowo-Technicznej
tel.: +48 58 347 11 99
e-mail: bazy.bpg@pg.edu.pl

W przypadku braku dostępu spoza sieci PG
tel.: +48 58 347 10 99
e-mail: robert.szczodruch@pg.edu.pl