Bazy danych na Politechnice Gdańskiej

Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie baz danych prosimy kierować do:
Sekcji Informacji Naukowo-Technicznej:
tel. 347-11-99
e-mail: bazy.bpg@pg.gda.pl

DOSTĘP DO ŹRÓDEŁ ELEKTRONICZNYCH SPOZA SIECI PG

System HAN umożliwia dostęp do elektronicznych źródeł informacji - pełnotekstowych baz czasopism, baz abstraktowych oraz bibliograficznych, z komputerów spoza sieci komputerowej PG, np. z komputerów domowych.

Kto może korzystać z systemu HAN?

  • studenci, dokotoranci i słuchacze studiów podyplomwych Politechniki Gdańskiej
  • pracownicy Politechniki Gdańskiej

Warunkiem skorzystania z takiego dostępu jest posiadanie aktywnego konta czytelniczego (karty bibliotecznej) w Bibliotece PG.

Jak korzystać z systemu HAN?

Jeśli korzystamy z komputera na Politechnice Gdańskiej system połączy nas bezpośrednio z pożądaną bazą. Jeśli korzystamy z komputera poza siecią komputerową PG pojawi się okno autoryzacji z formularzem logowania. Do autoryzacji nalezy wykorzystać dane swojego konta bibliotecznego (numer karty bibliotecznej i hasło do konta bibliotecznego).

Zapoznaj się z Przewodnikiem po bazach danych na Politechnice Gdańskiej