TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | interdyscyplinarna
DOSTĘP | http://benthamopen.com/

BENTHAM Open publikuje ponad 230 recenzowanych czasopism Open Access obejmujących swoim zakresem technikę, medycynę, chemię, inżynierię i ochronę środowiska, nauki społeczne i ect. Tytuły wydawnictwa BENTHAM indeksowane są między innymi przez: Google Scholar, Chemical Abstracts, Embase, Scopus, Compendex, Directory of Open Access Journals (DOAJ), Astrophysics Data System czy MathSciNet.

Wszystkie artykuły publikowane są na licencjach Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY).