Programy bezpłatnego publikowania w czasopismach Open Access:Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami na lata 2014-2016, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne (w tym 3 tytuły IOP, 2 tytuły Springer, 2 tytuły Elsevier, 1 tytuł Uniwersytetu Jagiellońskiego i kilka innych, zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model "open access" i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych. W przygotowaniu SCOAP3 uczestniczyły polskie grupy badawcze tworzące krajowe konsorcjum „Polska Fizyka Cząstek”, którego koordynatotem jest IFJ PAN. W roku 2014 ICM działając na wniosek tego konsorcjum oraz we współpracy z CERN wynegocjował obniżki kosztów licencji Elsevier, Springer i IOP z tytułu zmiany modelu czasopism SCOAP3, podpisał umowę z CERN na lata 2014-2016 oraz za zgodą MNiSW finansuje ze środków WBN udział Polski w programie. Konsorcjum SCOAP3 jest kontynuowane w latach 2017-2019, ICM i CERN przygotowują nową umowę na ten okres [wejście].

Program Springer Open Choice/Open Access  finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego został przedłużony na rok 2018 - [więcej]
Lista instytucji (aktualizacja 29.08.2018, źródło: WBN)

Programy obniżające koszty publikacji w czasopismach Open Access:


Wydawnictwo MPDI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) to jeden z wiodących wydawców Open Access. Założone w Bazylei w 1996 r. jako instytut mający za zadanie gromadzenie, ochronę i redystrybucję rzadkich chemicznych próbek, od 1997 r. wydawało również czasopismo Molecules, a w 2010 r. zostało zarejestrowane jako profesjonalne wydawnictwo. MPDI wydaje obecnie ponad 200 czasopism z takich dyscyplin nauki jak chemia, medycyna, inżynieria czy fizyka. Wszystkie tytuły wydawane są w modelu Open Access, a część z nich indeksowana jest w bazach Scopus oraz Web of Science, a 40 z nich może poszczycić się wskaźnikiem Journal Impact Factor. Politechnika Gdańska uczestniczy w stworzonym przez MPDI programie Institutional Open Access Program (IOAP). W ramach tego programu koszty publikacji (APC – article processing charges) ponoszone przez autorów zostają zredukowane o 10%. Warunkiem rabatu jest afiliacja Politechniki Gdańskiej - [wejście].