Przy pisaniu wszelkiego rodzaju prac naukowych bardzo pomocne są narzędzia do organizacji baz bibliograficznych oraz zarządzania ich treścią.
Biblioteka Politechniki Gdańskiej posiada dostęp i umożliwia korzystanie z programu EndNote Web, stworzonego przez firmę Thompson Reuters, natomiast bezpłatnie oferowane są takie programy jak Zotero, czy Mendeley.


Programy te umożliwiają między innymi:

    -  przeszukiwanie baz danych i katalogów online,
    -  przenoszenie wybranych opisów bibliograficznych do swoich folderów,
    -  automatyczne tworzenie przypisów i bibliografii załącznikowej,
    -  dobór odpowiedniego formatu opisu bibliograficznego,
    -  organizowanie zgromadzonych danych,
    -  dzielenie się posiadanymi danymi bibliograficznymi z innymi osobami.

Polskie style w Mendeley do pobrania - [wejście]

Opisy bibliograficzne - krótki poradnik [wejście]