Biblioteka Politechniki Gdańskiej udostępnia swoje zbiory poprzez Katalog online [wejście]. Przeglądanie katalogu komputerowego możliwe jest ze wszystkich komputerów podłączonych do Internetu. Zamawianie jest możliwe tylko przez osoby posiadające kartę biblioteczną i aktywne konto w Bibliotece.

Zbiory wydane przed 1992 rokiem i późniejsze, nie wprowadzone jeszcze do systemu bibliotecznego VIRTUA, można wyszukiwać poprzez Katalog kartkowy online [wejście].

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz  pracownicy Politechniki Gdańskiej mają także dostęp do  e-źródeł i norm.

Użytkownicy mogą korzystać z Multiwyszukiwarki (http://pg.edu.pl/biblioteka-pg/ ), która  pozwala przeszukiwać wszystkie zasoby oferowane przez Bibliotekę, umożliwiając jednocześnie dostęp do pełnych tekstów.

Biblioteka udostępnia także: Rejestr polskich i zagranicznych wydawnictw nabywanych ze środków pozabibliotecznych. Baza zawiera informacje o wydawnictwach polskich i zagranicznych zakupionych przez Wydziały oraz inne jednostki organizacyjne Politechniki Gdańskiej. Baza stanowi wyłącznie narzędzie wyszukiwawcze. UWAGA: Zamieszczone w "Rejestrze..." wydawnictwa pozostają w wyłącznej dyspozycji jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej, finansujących zakup. Stosowna informacja zawarta jest w każdym rekordzie katalogowym "Rejestru [...]."