TYP | baza pełnotekstowa
KATEGORIA | nauki biomedyczne
DOSTĘP | http://www.biomedcentral.com/

BioMed Central jest angielskim wydawcą aktualnie ponad 290 czasopism Open Access z następujących dziedzin: nauka, technologia i medycyna (wszystkie dziedziny medycyny, pielęgniarstwa, ekologii, fizjologii, biochemii, biologii, genomiki i ekologii). Wydawnictwo jest własnością grupy Springer Science Business Media. Wszystkie czasopisma są recenzowane (peer reviewed) i dostępne na licencjach Creative Commons. Wydawnictwo pobiera opłatę za publikację - tzw. Article Processing Charge (APC). BMC jest wydawcą czasopism, które indeksowane są przez większość baz danych, a także znajdują się w bazie JCR i posiadają Impact Factor.